Sprzedaż długów – cesja wierzytelności

Sprzedaż długów – cesja wierzytelności

Mając świadomość kłopotów jakie są związane z zaspokojeniem przeterminowanej należności w pierwszej kolejności od uporczywych dłużników coraz większa grupa wierzycieli szuka przynoszącego rezultat sposobu na odzyskanie swoich pieniędzy. Jednym z nich jest szansa dokonania sprzedaży wierzytelności innej osobie. Read more »

Komornik i jego możliwości działania

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym a jego czynności jakie wiążą się z prowadzeniem egzekucji mającej na celu dążenie do zaspokojenia wierzytelności szczegółowo ustalają obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Do jego zadań należy efektywne wykonywanie orzeczeń sadowych dotyczących roszczeń o charakterze finansowym jak również pozostałych tytułów wykonawczych, jakie zostały wydane w oparciu o obowiązujące prawo egzekucyjne. Ponadto zajmuje się zabezpieczeniem spadku a także ustalaniem na zlecenie wierzyciela oszacowanej wartości majątku dłużnika. Read more »

Windykator a komornik – różnice

Myśleliście kiedykolwiek nad różnicą, jaka jest pomiędzy windykatorem a komornikiem? Większość Polaków uważa, iż obydwie osoby zajmują się tym samym, a więc ściąganiem należności. Wedle przepisów sytuacja wygląda inaczej. Firma windakacyjna oraz komornik mają inne przywileje w związku z ich zawodami. Read more »

Długi – jak się przed nimi ustrzec?

Zamiast zadawać sobie trudne pytanie jak wyjść z długów warto koniecznie dużo wcześniej pomyśleć nad swoją sytuacją finansową i nie dopuścić do pojawienia się wierzytelności zaspakajanych w drodze egzekucji prowadzonej przez komornika.
Read more »

Lista dłużników – jak można na nią trafić?

Jak informują analitycy codziennie zwiększa się zadłużenie współczesnego społeczeństwa a lista dłużników , która udostępniana jest przez funkcjonujące na terytorium naszego kraju biura informacji gospodarczej pęka w szwach.
Read more »

Windykacja – co to jest?

Pojęcie windykacja pochodzi od języka łacińskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza odzyskiwanie długów. Już w czasach starożytności windykatorzy zajmowali się w odzyskiwaniu wszelkiego rodzaju wierzytelności. W dzisiejszych czasach windykacją zajmują się profesjonalne firmy, których usługi gwarantują wierzycielom odzyskanie należności finansowych.
Read more »