Co wpływa na twoją zdolność kredytową?

O przyznaniu wsparcia finansowego w postaci kredytu przez każdy bank zadecydować może wiele różnych czynników, wśród których najistotniejszą rolę odgrywa posiadanie przez kredytobiorcę wymaganej zdolności kredytowej. Zgodnie z pojęciem prawa bankowego obowiązującego na terenie naszego kraju za zdolność kredytową uważa się zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego , które razem obejmuje wartość bazową pożyczki wraz z doliczonymi odsetkami.

Brak posiadania wymaganej przez placówkę bankową kredytowej skutkuje odmową wsparcia finansowego. Wyłącznie w naprawdę wyjątkowych przypadkach instytucje bankowe odchodzą od konieczności wykazania się zdolnością kredytową. Następuję to w sytuacji gdy wnioskodawca zaoferuje inny rodzaj zabezpieczenia czy wykaże przekonujący doradcę bankowego sposób skorygowania swojej sytuacji finansowej.

Zdolność kredytowa ustalana jest po przeanalizowaniu kilku warunków. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywa wysokość miesięcznych dochodów osoby ubiegającej się o kredyt jak również forma i systematyczność ich pozyskiwania a nawet forma zatrudnienia. Następnie badane są aktualne obciążania finansowe kredytobiorcy oraz inne zobowiązania kredytowe. Istotnym czynnikiem przy określaniu wymaganej zdolności kredytowej jest ponadto dotychczasowa historia kredytowa wnioskodawcy, która uzyskiwana jest z bazy BIK-u. Informacje o przeszłych zobowiązaniach zbiera też firma kruk opinie. O przyznaniu pomocy finansowej zadecydować może także wartość zobowiązania, okres kredytowania, rodzaj rat a nawet wiek wnioskodawcy.

Dopiero w oparciu o pełną analizę zdolności kredytowej według indywidualnie określonego przez każdą placówkę bankową sposobu może zostać rozpatrzony wniosek klienta o przyznanie mu pożyczki.