Wiadomość SMS wykorzystywana w windykacji

Definicja windykacji pochodzi aż z czasów starożytności i niezmiennie dotyczy działania mające na celu ściągnięcie przeterminowanych należności.

Windykacja w zależności od etapu postępowania dzieli się na polubowną oraz przymusową. Pierwsze kroki windykatora podążają do polubownego zaspokojenia powstałej wierzytelności. Ograniczają się przede wszystkim do informowania osobę zadłużoną o konieczności spłaty powstałego zadłużenia. W tym celu na jego domowy adres wysyłane są monity bądź nakazy wpłaty z wyznaczonym terminem zaspokojenia wierzytelności. Coraz częściej zatrudniany przez firmę windykacyjną pracownik kontaktuje się dłużnikiem przez telefon. Podczas rozmowy przyjmującej najczęściej formę mediacji ustalony jest sposób jak również termin spłaty wierzytelności.

Coraz częstszą formą przeprowadzania działań o charakterze windykacyjnym jest informowanie dłużnika o potrzebie spłaty zadłużenia poprzez SMS. Informacja tekstowa przesyłana na numer telefonu wskazy przez wierzyciela może mieć charakter zarówno monitu , który przypomina o zaległości lub nakazu zapłaty ze wskazanym terminem rozstrzygającym. Przesyłanie monitów pod postacią SMS to najczęstszy sposób dotarcia do osoby zadłużonej, która unika kontaktu i nie reaguje na telefon od przedstawiciela firmy windykacyjnej. Częste otrzymywanie wiadomości tekstowych jest dość skutecznym sposobem ściągania należności ponieważ zmęczony SMS dłużnik wcześniej bądź później musi na nie odpowiednio zareagować.

SMS stosowane są przez również firmy świadczące usługi windykacyjne jako przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty w sytuacji polubownego rozłożenia zaspokojenia wierzytelności w formie spłat ratalnych.