Monthly Archives: Październik 2014

Co wpływa na twoją zdolność kredytową?

Co wpływa na twoją zdolność kredytową?

O przyznaniu wsparcia finansowego w postaci kredytu przez każdy bank zadecydować może wiele różnych czynników, wśród których najistotniejszą rolę odgrywa posiadanie przez kredytobiorcę wymaganej zdolności kredytowej. Zgodnie z pojęciem prawa bankowego obowiązującego na terenie naszego kraju za zdolność kredytową uważa się zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego , które razem obejmuje wartość bazową pożyczki  Read more »

Wiadomość SMS wykorzystywana w windykacji

Wiadomość SMS wykorzystywana w windykacji

Definicja windykacji pochodzi aż z czasów starożytności i niezmiennie dotyczy działania mające na celu ściągnięcie przeterminowanych należności.