Windykator a komornik – różnice

Myśleliście kiedykolwiek nad różnicą, jaka jest pomiędzy windykatorem a komornikiem? Większość Polaków uważa, iż obydwie osoby zajmują się tym samym, a więc ściąganiem należności. Wedle przepisów sytuacja wygląda inaczej. Firma windakacyjna oraz komornik mają inne przywileje w związku z ich zawodami.

Celem firmy windykacyjnej jest w szczególności ustalenie ugody między dwoma stronami. Firmy windykacyjne mają zdecydowanie mniejsze uprawnienia niż komornicy. Niejednokrotnie usiłują przekroczyć swoje uprawnienia.

Jakie są uprawnienia windykatora?

Windykator nie ma możliwości zajmowania dobytku dłużnika. Nie ma także możliwości informować kogokolwiek (również rodziny) o naszych problemach finansowych. Bywa również, że windykatorzy zastraszają dłużników, co jest tylko i wyłącznie naruszaniem praw człowieka.

proces windykacji jest początkiem ściągania należności. Jej zadaniem jest jedynie próba doprowadzenia obu stron do ugody.

Co gdy windykacja nie przynosi skutków?

Jeśli działania firmy windykacyjnej nie przyniosły żadnych skutków, wtedy firma windykacyjna ma możliwość wystąpić do sądu o nadanie tytułu wykonawczego. W takim przypadku po złożeniu wniosku, ściąganiem długu zajmuje się sądowy komornik.
Komornik ma przywilej zajmować zarówno dobytek dłużnika, jak również dochody dłużnika na przykład wypłatę, przychody z wynajmu.