Monthly Archives: Wrzesień 2014

Sposoby planowania domowego budżetu

Sposoby planowania domowego budżetu

Ile rodzin na ziemi, zapewne tyle sposobów na zarządzanie pieniędzmi. Płynność finansowa jest niezmiernie istotna w życiu każdego człowieka. To ona sprawia, że możemy czuć się bezpieczni. Jest kilka głównych zasad, jakimi powinniśmy się kierować w trakcie planowania wydatków.

Sprzedaż długów – cesja wierzytelności

Sprzedaż długów – cesja wierzytelności

Mając świadomość kłopotów jakie są związane z zaspokojeniem przeterminowanej należności w pierwszej kolejności od uporczywych dłużników coraz większa grupa wierzycieli szuka przynoszącego rezultat sposobu na odzyskanie swoich pieniędzy. Jednym z nich jest szansa dokonania sprzedaży wierzytelności innej osobie.

Komornik i jego możliwości działania

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym a jego czynności jakie wiążą się z prowadzeniem egzekucji mającej na celu dążenie do zaspokojenia wierzytelności szczegółowo ustalają obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Do jego zadań należy efektywne wykonywanie orzeczeń sadowych dotyczących roszczeń o charakterze finansowym jak również pozostałych tytułów wykonawczych, jakie zostały wydane w oparciu o obowiązujące prawo egzekucyjne. Ponadto  Read more »

Windykator a komornik – różnice

Myśleliście kiedykolwiek nad różnicą, jaka jest pomiędzy windykatorem a komornikiem? Większość Polaków uważa, iż obydwie osoby zajmują się tym samym, a więc ściąganiem należności. Wedle przepisów sytuacja wygląda inaczej. Firma windakacyjna oraz komornik mają inne przywileje w związku z ich zawodami.