Windykacja – co to jest?

Pojęcie windykacja pochodzi od języka łacińskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza odzyskiwanie długów. Już w czasach starożytności windykatorzy zajmowali się w odzyskiwaniu wszelkiego rodzaju wierzytelności. W dzisiejszych czasach windykacją zajmują się profesjonalne firmy, których usługi gwarantują wierzycielom odzyskanie należności finansowych.

Podział windykacji

Windykacja działająca w granicach obowiązującego prawa zwykle przyjmuje dwie formy. Pierwsza z nich to windykacja polubowna, która ogranicza się wyłącznie do czynności związanych z powiadamianiem dłużnika o obowiązku spłaty zadłużenia, wysyłaniem upomnień oraz wezwań do zapłaty. Pośród czynności windykacyjnych wymaganą skutecznością charakteryzują się negocjacje, dążące do uzgodnienia z osobą zadłużoną dogodnych terminów spłaty zobowiązań także w formie rat. Drugą formą odzyskiwania należności finansowych jest windykacja przeprowadzana przez sąd. Jeśli dłużnik polubownie nie wywiązuje się ze swoich zaległych długów wówczas wierzyciel ma prawo wszcząć postępowanie w sądzie, na drodze którego wystawiany jest nakaz zapłaty stanowiący bazę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Większość profesjonalistów w dziedzinie odzyskiwania zobowiązań finansowych windykację dzieli na miękką i twardą. Windykacja miękka polega na szalenie tolerancyjnym podejściu do bieżącej sytuacji dłużnika i razem z nim na znalezieniu sposobu wyjścia z kłopotów natury finansowej poprzez zaspokojenie powstałych wierzytelności. Z kolei windykacja twarda polega na użyciu presji zazwyczaj w przypadku prowadzenia procedury wobec trudnych dłużników, przy których nie skutkuje zastosowanie polubownych metod.