Lista dłużników – jak można na nią trafić?

Jak informują analitycy codziennie zwiększa się zadłużenie współczesnego społeczeństwa a lista dłużników , która udostępniana jest przez funkcjonujące na terytorium naszego kraju biura informacji gospodarczej pęka w szwach.

Powodem tego, że Polacy mają tak ogromne długi jest w wielu wypadkach trudna sytuacja gospodarcza, ubogi w atrakcyjne oferty zatrudnienia rynek pracy jak również wszelkiego typu przeciwności losu takie jak przykładowo poważna choroba.

Trudne do wyegzekwowania długi dodatkowo zwiększają się o naliczane każdego dnia odsetki karne za nieterminową spłatę należności finansowych.

Wielu wierzycieli zanim rozpocznie długoterminową a zarazem dość skomplikowaną procedurę egzekucji prowadzonej przez komornika najpierw sięga po mniej drastyczne środki windykacyjne. jednym ze sposobów na długi jest zastosowanie windykacji o charakterze polubownym. Polega ona na informowaniu osoby zadłużonej o potrzebie spłaty zadłużenia i negocjowaniu najdogodniejszych terminów zaspokojenia wierzytelności. W przypadku gdy ta „miękka” forma egzekwowania długów nie przynosi dobrych skutków następnym etapem jest lista dłużników. Znalezienie się na niej danych identyfikacyjnych zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych niesie ze sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji takich jak na przykład duże kłopoty w uzyskaniu kredytu bankowego lub zakupu na raty. Na listę dłużników można już trafić za niezapłacone w terminie ponad sześćdziesięciu dni zobowiązanie, którego wartość nie przekracza kwotę pięćdziesiąt zł. Dlatego nie opłacając rachunku za usługę nawet o takiej wartości należy się liczyć z konsekwencją zamieszczenia naszych danych identyfikacyjnych na liście dłużników.