Monthly Archives: Sierpień 2014

Długi – jak się przed nimi ustrzec?

Zamiast zadawać sobie trudne pytanie jak wyjść z długów warto koniecznie dużo wcześniej pomyśleć nad swoją sytuacją finansową i nie dopuścić do pojawienia się wierzytelności zaspakajanych w drodze egzekucji prowadzonej przez komornika.

Lista dłużników – jak można na nią trafić?

Jak informują analitycy codziennie zwiększa się zadłużenie współczesnego społeczeństwa a lista dłużników , która udostępniana jest przez funkcjonujące na terytorium naszego kraju biura informacji gospodarczej pęka w szwach.

Windykacja – co to jest?

Pojęcie windykacja pochodzi od języka łacińskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza odzyskiwanie długów. Już w czasach starożytności windykatorzy zajmowali się w odzyskiwaniu wszelkiego rodzaju wierzytelności. W dzisiejszych czasach windykacją zajmują się profesjonalne firmy, których usługi gwarantują wierzycielom odzyskanie należności finansowych.